Wie is God?

 

Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden.

 Bijna iedereen gelooft wel in een God  een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren.

Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. 

Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan?

God is misschien anders dan je denkt.

Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? 

God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld.

Daarmee vervalt dus sowieso het plaatje van een aardige oude man,

een soort kerstman of Sinterklaas, die alles goedkeurt en op afroep onze wensen vervult.

Evenals het plaatje van een boosaardige God die erop uit is iedereen te straffen.

Laten we eens kijken wie God is, volgens de Bijbel.

God volgens de Bijbel.

God is de Schepper van hemel en aarde .

Hij is de bedenker en uitvoerder van het zichtbare en het onzichtbare.

Hij schiep de zon, maan, sterren en planeten en kent ze allen bij naam.

Hij is de Heerser van het universum en Hij gaf de aarde aan de mensen om daarop te wonen en werken.

 

De natuur die door God gemaakt is.

In het licht van de evolutietheorie is God als Schepper dus een controversiële gedachte.

Het wordt nog mooier als we bedenken dat Hij ook de mens geschapen heeft,

naar Zijn gelijkenis en evenbeeld nog wel!

 

God is een persoon.

God is een Persoon, een relationeel Persoon.

Het idee dat Hij een vage energie of mysterieuze kracht is vervalt daarmee dus ook.

God verlangt naar een relatie met de mensen die Hij maakte,

evenals ouders naar een gezonde, tedere en goede relatie met hun kinderen verlangen.

God wil een relatie aangaan met alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras,

kleur of sexe. Hij wil in mensen wonen met Zijn Geest om zo intieme communicatie mogelijk te maken.

God verlangt ernaar Zijn hart te openbaren aan jou en mij.

In het licht van de steeds verdergaande individualisering van de maatschappij

waarin het ‘ik’ is verheven tot het hoogste goed met als gevolg dat vele mensen eenzaam zijn

tussen miljoenen anderen, is een relationele God ook een controversiële gedachte.

 

 

God is een Drie-eenheid.

God is Vader, Zoon en Geest in één en zo heeft Hij ook de mens geschapen:

geest, ziel en lichaam in één persoon. God is één in Zijn diversiteit en dat geldt ook voor de mens.

God heeft ons bewust allemaal anders geschapen en het toch mogelijk gemaakt om, met Zijn hulp, een eenheid te vormen.

 

Wij leven in een maatschappij waarin we onze vrijheid en tolerantie uiten door, hoe gek het ook klinkt,

iedereen te labelen en in hokjes te plaatsen. Dit staat in scherp contrast met God die juist laat zien dat er eenheid in diversiteit is.

 

God is liefde.

God is liefde en die liefde is zelfopofferend en hartverscheurend.

God heeft Zijn vijanden lief, de mensen die Hem haten en afwijzen.

Die liefde ligt ten grondslag aan Zijn beslissing om Zijn Zoon Jezus naar de aarde te zenden

om te sterven voor de zonden van alle mensen.

 

God is de God van Israël

Hij is de God van Abraham, Izaak en Jacob. De Bijbel vertelt ons de geschiedenis van het Joodse volk.

Een volk dat door God zelf apart werd gezet als voorgeslacht van de Messias, Jezus Christus de Zoon van God,

die naar de aarde kwam om de mensen met God te verzoenen.

Door de hele Bijbel heen maakt God zichzelf bekend als de God van Israël.

In het licht van groeiend antisemitisme en Israël-boycot is ook dit inmiddels een controversiële waarheid.

 

De eigenschappen van God

De Bijbel laat er dus geen twijfel over bestaan wie God is en als je je hart openstelt voor Hem, zal Hij die zekerheid daarin verankeren.

De Bijbel leert ons verder dat God ook unieke eigenschappen heeft. Eigenschappen waaraan Hij herkenbaar is.

Eigenschappen die ten grondslag liggen aan alles wat Hij doet en zegt. Enkele van die eigenschappen zijn:

 

1. God is eeuwig.

Hij was er altijd al en Hij zal er altijd zijn.

Hij is niet gebonden aan tijd en kent daarom ons verleden, heden en onze toekomst.

Zijn woord is ook eeuwig en zal altijd blijven bestaan.

 

2. God is alomtegenwoordig.

Of met andere woorden: God is overal. Dat wil zeggen: op elke plaats en in iedere omstandigheid.

We hoeven ons nooit alleen te voelen en we kunnen altijd en overal met Hem in gesprek gaan en Hem bij onze dagelijkse bezigheden betrekken. 

 

3. God is alwetend.

Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar juist iets dat rust en vrede brengt.

Hij kent onze omstandigheden, gevoelens en gedachten.

Hij begrijpt onze situatie en de keuzes waar we voor staan.

 

4. God is almachtig.

Alle macht in hemel en op aarde behoort Hem toe.

Concreet betekent het dat onmogelijkheden niet bestaan voor Hem en dat uiteindelijk

elke knie zal moeten buigen voor Zijn troon en elke tong zal belijden dat Hij Heer is.

 

5. God is heilig.

Hij heeft zondaars lief, maar haat de zonde.

Hij wil graag dat gelovigen de dingen van de wereld niet langer liefhebben en najagen,

maar boven alles Zijn koninkrijk zoeken. Zoeken is Hij is en Hem navolgen.

 

6.Jezus is God.

Er is nog zoveel meer te vertellen over de grote, liefdevolle, kleurrijke, creatieve God van de Bijbel.

In elk van de zesenzestig boeken die de Bijbel vormen kun je Hem beter leren kennen.

En weet je, misschien wel het meest controversiële antwoord op de vraag ‘wie God is’ is dat Jezus God is!

Jezus wordt in de diverse grote wereldreligies wel erkend als leraar, profeet, genezer en wijze man.

Maar zelf bevestigde Hij Zijn goddelijke identiteit met de woorden ‘De Vader en Ik zijn één’ en ‘wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Namen van God.

Elohay Kedem – God van het Begin (Deuteronomium 33:27)


Elohim Chaiym – De Levende God (Jeremia 10:10)


Elohay Selichot – God van Vergeving (Nehemia 9:17)


Elohay Mauzi – God van mijn Kracht (Psalmen 43:2)


Elohay Yishi – God van mijn Verlossing (Psalmen 18:47 en 25:5)

El HaNe’eman – De Trouwe God (Deuteronomium 7:9)


El HaKadosh – De Heilige God (Jesaja 5:16)


El Yisrael – De God van Israël (Psalmen 68:35)


El Elyon – De allerhoogste God (Genesis 14:18)


Immanuel El – God is onder ons (Jesaja 7:14)

 

JHWH Raffa - God die geneest. (Ex. 15: 22-26)

 

JHWH Jireh – God zal voorzien (Genesis 22:14)


God voorziet in alles wat we nodig hebben. In moeilijke tijden is dat niet altijd even makkelijk te geloven, maar Hij weet wat jij nodig hebt.


JHWH – Ik ben Die Ik ben (Exodus 3:14)


We mogen vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en altijd dezelfde is: gisteren, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.


JHWH Shalom – De Heere van Vrede (Rechters 6:24)


Dit gaat over het verzoenende werk van Jezus. Hij brengt vrede en harmonie voor jou persoonlijk en voor de hele wereld.


JHWH Rohi – De Heere is mijn Herder (Psalm 23)
Rohi betekent in het Hebreeuws niet alleen voeden, maar ook ‘een vriend’. Dat is wat een herder ook is voor zijn schapen. Je hoeft niet bang te zijn, want God wil jouw Herder zijn!


JHWH M’Kadesh – De Heere Die heilig maakt (Ezechiël 37:28)
Heiligen betekent apart zetten. God zet jou apart om je leven te leven voor Hem.

Als je God werkelijk wilt leren kennen, nodig dan Jezus Christus uit in je leven.

 

www.godsbelofte.be

 

Laat je raken door de liefde van God voor jou!

Klik en luister:

https://s.amsu.ng/WTyYZFRzYvHN