*DANKZEGGING*

 

We beginnen dus altijd met dankzegging, wie ondankbaar is valt automatisch buiten de bescherming van God, dus wilt u dichtbij de Vader komen begin dan met danken.

Laten we God danken in alles wat wij doen, start nooit een gebed zonder eerst dankbaar te zijn.

Wanneer uw dankbaarheid op een laag peil staat is dat een teken dat je moet bijbronnen!

Zorg dat u dagelijks voldoende tijd met God besteed, hoeveel tijd elke dag nodig is hangt af van uw conditionering op het moment, bent u vandaag sterk verbonden dan zal minder tijd nodig zijn om de vreugde te behouden, want daar gaat het om, als u jou vreugde verliest is het hoog tijd terug de liefde aan te vullen en dan gaat u terug bij Hem vertoeven.

Verheug u dus altijd in de Heer en laat uw dag en nacht vol zijn van dank voor Hem.

In Filippenzen 4:6 staat er: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken mét dankzegging bekend worden bij God."

Ga Zijn poorten binnen met lof, Zijn hof met gezang, en de hemelen zullen zich openen!

U ziet hier duidelijk een stappenplan om in Zijn tegenwoordigheid te komen, eerst door de poort, dan in Zijn hof, en pas daar worden de hemelen geopend!

Dit is de weg tot waarachtig gebed, gebed dat wordt gehoord en verhoord, soms kunt u zich afvragen waarom het lijkt of uw gebed niet gehoord wordt, of u kan het gevoel hebben dat God ver weg lijkt, maar als u langs deze weg bidt zal u merken en voelen dat Hij dichtbij is.

Ook is het belangrijk te onthouden dat wanneer zorgen jou overheersen u nooit in de tegenwoordigheid van God kunt komen, wanneer u dan bidt kan Hij u niet horen, er kan geen contact worden gelegd omdat er een blokkade is gelegd, niet door God, dat doen we altijd zelf. Wanneer we eerst danken bij gebed transformeren wij naar de heilige ruimte, we reinigen daarmee blokkades en zorgen uit de weg, en pas dan kan God ons horen. Dichtbij God kunnen wij alleen komen in rust, blijdschap en dank. We kunnen nooit ondankbaar zijn en heilig tegelijk, dankbaarheid is de juiste instelling bij heiligheid. Vele Christenen ontvangen niet doordat ze morren, ze zorgen er dus zelf voor dat ze wetend of onwetend alle zegen mislopen. Laat ons dus besluiten dankbaar te zijn en Hem in alles te danken!

Toen Jezus in de menigte vijfduizend en meer hongerigen zou voorzien met twee broden en een paar visjes, nam Hij het voedsel in Zijn handen en wat deed Hij? Hij dankte de Vader, en de Vader voorzag! Als we dus danken in Zijn Naam ontstaan wonderen.

Toen Lazarus vier dagen gestorven was stond Jezus voor zijn graf en Jezus zei luidop: "Vader Ik dank U dat U Mij gehoord hebt, en Lazarus kwam naar buiten."

Telkens wij ophouden dankbaar te zijn komen we in een gevarenzone terecht waar wij snel de gevaren ook zullen gewaarworden.*LOFPRIJS*

 

In Psalm 100: 4-5 staat er: "Ga Zijn poorten binnen met een lof offer, Zijn voorhoven met een lofzang, loof Hem, prijs Zijn Naam."

Door lofprijs komen wij in Zijn tegenwoordigheid. Lofprijs is een uiting van dank dat uit de lippen oftewel uit de mond komt, we loven en prijzen Hem voor wat Hij heeft gedaan.

Lofprijzen kunnen we ook door het lezen van de Psalmen, Psalmen betekent in het Hebreeuws lofprijzingen.

De geest van God woont in lofprijs. In Psalm 22:4 staat er: "Maar U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israel."

Lofprijzen brengt vreugde, in Psalm 30:12-13 lezen we: "U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U Psalmen zingen en niet zwijgen, HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven."

Lofprijs maakt vrij en is een krachtig wapen om uw geest vreugdevol te houden.

Wanneer u er geen zin in hebt moet u weten dat dat net het moment is om te gaan lofprijzen! Lofprijs geeft u kracht om boven alles te staan wat niet van God afkomstig is, zoals de streken van de vernielende, wraakzuchtige satan. Door lofprijs leg je hem het zwijgen op. Prijs God steeds met uw hele hart!

In Psalm 95 lezen we: "Jubelende, juichende en uitbundige lofprijs brengt ons in de tegenwoordigheid van God."

Wanneer wij God in alles prijzen dan blijven wij verbonden, dan kunnen onze verzoeken veel korter zijn en onze gebeden veel effectiever.*AANBIDDING*

Derek Prince zei dat aanbidding de hoogste activiteit is waartoe een mens in staat is. Aanbidding is een houding van het volledige lichaam, sommige mensen gaan hun hoofd buigen bij besef van Gods grootheid, anderen heffen hun handen omhoog om te ontvangen of om te danken.

Ook knielen is aanbidding in overgave en besef van Gods goedheid en grootheid en komt meestal voor als het gebed tot een hoogtepunt wordt gebracht.

Maar de hoogste houding van aanbidding is languit op de grond gaan liggen met het hoofd naar de grond, daarmee zegt u God, wij hebben niets tenzij het van U komt Heer.

Tijdens aanbidding worden wij stil voor God, dat is de plaats waar God u kan antwoorden! Daar op deze plaats worden wij ook geheeld van geestelijke en lichamelijke kwalen. Daar op deze plaats is het dat God aan het werk kan!

In Johannes 4:23 staat er geschreven: "Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden."

Wie vervuld is van de Heilige geest heeft tijdens aanbidding gemeenschap met Gods Geest, daar op deze plaats wordt het onmogelijke mogelijk.

Dus de Heer danken en loven is prachtig maar denk eraan dat in aanbidding de sleutel ligt tot Zijn Koninkrijk!

 

https://youtube.com/playlist?list=PLjkTWG7PIYSYmFv56F-UjmcwE4mxNLQMt