De Bijbel is het oudste boek waarvan de Schrijver nog lééft. 

De Bijbel lezen,

Het lichaam heeft eten nodig en zo is het ook met je ziel. Jesaja 55:1-3

 

De Heer zegt: "Laat iedereen die dorst heeft, bij Mij water komen halen.

En laat iedereen die geen geld heeft, bij Mij brood komen kopen, en eten.

Kom, koop bij Mij zonder geld en zonder prijs wijn en melk.  

Waarom tellen jullie geld af voor iets wat geen brood is?

Waarom betalen jullie veel voor iets wat niet helpt tegen de honger?

Luister goed naar Mij, dán hebben jullie voedzaam eten.

En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed.

Spits jullie oren voor wat Ik zeg en kom naar Mij toe.

Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven.

Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten,

zo sterk als mijn verbond met koning David. 

 

God beloofd je heel veel als je Zijn woord leest en bestudeert. Jozua 1:8

 

 

 

Jozua had Mozes altijd gediend. De Heer zei tegen hem:  "Mijn dienaar Mozes is gestorven.

Maak je nu klaar om met het hele volk de Jordaan over te steken. Ga naar het land dat Ik aan de Israëlieten ga geven.

Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal Ik aan jullie geven, zoals Ik Mozes heb beloofd. 

Jullie gebied zal zijn vanaf de woestijn in het zuiden tot aan de Libanon daarginds in het noorden.

Verder het hele land van de Hethieten, tot aan de grote rivier de Eufraat in het noordoosten.

De Grote Zee  in het westen zal de westgrens zijn.  Je leven lang zal niemand jou kunnen tegenhouden.

Net zoals Ik eerst met Mozes geweest ben, zal Ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten. 

 Wees vastberaden en vol vertrouwen. Want jij moet dit volk het land geven dat Ik aan hun voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob heb beloofd. 

Maar je moet je wel vastberaden en vol vertrouwen heel precies aan de hele wet houden die je van Mozes hebt gekregen.

Doe precies alles wat daarin staat. Dan zal het goed met je gaan, overal waar je gaat. 

Houd de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na.

Want alleen dan zul je precies kunnen doen wat er in staat. En dan zal je altijd succes hebben.

Alles wat je doet, zal lukken. Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!'

Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat."

 

Psalm 1: 2-3

1 Het is heerlijk
als je niet luistert naar de raad van mensen die zich niets van God aantrekken,
als je niet omgaat met slechte mensen,
als je niet meedoet met mensen die lachen om God.

 

Het is heerlijk als je geniet van Gods wet,
en daar dag en nacht over nadenkt.

 

3 Want daardoor zal u lijken op een boom die aan het water is geplant,
waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is
en waarvan de bladeren nooit verdrogen.
Je zal succes hebben bij alles wat je doet.

 

 

 Timotheüs 3: 16-17

16 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig.

Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof

en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. 

17 Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof.

Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. 

 

 

De Bijbel’, nog steeds het Eeuwige Meesterwerk en meest gelezen boek ter wereld!

De bijbel is maar liefst 3,9 miljard keer verkocht. Mensen kopen de bijbel niet alleen voor zichzelf,

maar ook om weg te geven. Het is dan ook zonder twijfel het meest gelezen boek ter wereld.

Er zijn talloze drukken en uitgaven van en er komen nog steeds regelmatig nieuwe vertalingen op de markt.

De huidige vorm bevat 66 boeken die elk weer onderverdeeld zijn in eigen hoofdstukken.

De bijbel bestaat in deze vorm al ruim 1600 jaar, maar de losse boeken zijn elk weer veel ouder. 

De Bijbel is een beschrijving van de acties van God op de aarde en Zijn doel met de wereld,

het is het meest verkochte boek ter wereld, te verkrijgen in 500 talen,

het is het meest geliefde én ook meest gehate boek ter wereld,

het moet toch wel een bijzonder boek zijn dan niet?

Het bestaat uit twee delen, het Oude Testament bevat 39 boeken, het Nieuwe Testament bevat 27 boeken.

Dit Woord van God aan ons gegeven door de Heilige Geest is onmisbaar voor geluk in het leven,

het is in feite een levenshulpboek, een EHBL, eerste hulp bij leven-boek.

Het helpt jou op elk vlak met kennis en wijsheid, je krijgt er een grote Vriend bij de helper,

de Heilige Geest die je telkens wanneer je afdwaalt de weg weer wijst, daarom zegt Jezus,

Ik ben de weg, de waarheid én het leven.

 

Met Jezus dichtbij ben je geborgen, nooit meer alleen, weet je dat alles in Gods handen ligt,

je kan je zorgen doorgeven, Hij lost ze voor jou op!

Hij, Jezus zegt: ik neem al jou juk op mij. Hij zegt ik neem al je zorgen en lijden over!

En wat doen wij, wij geloven dat niet en gaan verder met het leven,

tot de dag dat we snappen wat Hij ons heeft gezegd,

wij zijn vrij van alle ellende en ziekte als wij ons tot Hem richtten,

Zijn bloed maak ons rein en vrij!

 

Als je Zijn weg wilt gaan dan kun je je eindelijk losmaken zelfs van je lichaam,

niets bezit je, maar alles ben je. Is het dan zoveel gevraagd om over Hem te leren,

de Man die onze wegwijzer is?

Mensen die ziek worden of problemen ondervinden beginnen ook na te denken over hun leven

en gaan ook die diepgang zoeken…

Nooit eerder was de mens zover van God door de druk van de maatschappij en de komst van de industriële revolutie.

 

Maar Hij zorgt voor je als u dat wilt. Hij wacht ook op jou!

Om Hem te voelen moet je in de Bijbel lezen, je moet een band creëren met het wezen dat alles creëerde

en de Bijbel is een handboek voor je hele leven, een doe het zelf boek, maak Jezus als uw beste vriend,

dat doe je toch ook op microvlak met mensen om je heen, we denken allen dat onze relaties met mensen

het belangrijkste zijn maar we hebben het mis.

 

Zorg ervoor dat Jezus je beste vriend wordt en dan zullen je relaties ook goed zijn.

Ga eerst die relatie aan met God en Hem kan je kennen door Jezus dan ga je dingen beginnen voelen die je voorheen niet voelde,

er zullen dingen in je leven gebeuren die zo meevallen, dat je weet God zit hierachter,

je zal op een nieuwe manier kijken, de aarde zie je terug als een cadeau met al haar moois,

de mens inclusief en de mens die niet barmhartig is daarvan weet je dat hij nog op weg is naar God.

 

Iedereen is op deze weg, er is geen andere weg dan de weg naar God,

wat je ook leest ze brengen jou uiteindelijk allemaal bij God.

Had ik dit geweten dan begon ik met de Bijbel in plaats van die zovele andere boeken die mij allemaal wel goed deden voelen

maar die mij niet de connectie brachten met God door Zijn Zoon, van mijn 20 tot mijn 48 ste levensjaar

las ik alles wat diepgang gaf, maar ik kwam niet verder dan een gewoon goed mens te zijn,

ik probeerde goed te doen maar bleef toch op mezelf gericht, ik zorgde dat mij aan niets ontbrak

dus toch egoïstisch al besef je dat niet op het moment, zolang God niet in je werkt ben je onwetend,

je moet eerst God ervaren in je cellen, met de vreugde die hij brengt.

Het doel is bij het God te horen, een onmetelijke grote vrijheid, grenzeloos, niet in bezit door tijd en ruimte,

een onuitputtelijke kracht en om daar deel van uit te maken moet je je verbinden, de Bijbel maakt jou compleet.

Je wordt rustiger, gezonder, blijer, je werkt pragmatischer, alles gaat gewoon in stroomversnelling richting geluk,

dankbaarheid, gezondheid. Ik ben zo dankbaar dat ik Jezus leerde kennen.

Wil je ook een kind worden van God? Dat kan u hier en nu door deze stappen te volgen,

 

1: ga ergens op een rustige plaats.

2: vraag God vergiffenis voor uw zonden.

3: vertel God dat u zich wilt bekeren.

4: zeg God dat u weet dat Jezus uw Verlosser is.

5: vergeef ieder die jou ooit heeft gekwetst, dan pas kan God jou vergeven,

en zijn kracht in jou laten stromen.

6: laat u opnieuw dopen met water door een discipel (gelovige in Jezus) ,

die vindt je zo bij u in de buurt als je kijkt op de ‘the last reformation world map’

zodat je wordt gereinigd van al het negatieve dat jou belast.

(Waarom opnieuw? Omdat u zich bewust moet zijn van de keuze die je maakt,

we kregen de vrije wil zodat we keuzes kunnen maken, als baby kan  u nog geen bewuste keuze maken!)

7: en vraag God of Hij in de naam van Jezus u wilt dopen met de Heilige Geest.

 

Je bent er!

Proficiat geliefd kind van God,

u bent terug thuis,

in de armen van uw Vader!

Welkom broer of zus , welkom in de familie!

 

 

 

U zal de vreugde nu ervaren, omdat uw gedachten rust krijgen door acceptatie voor wat nu is,

door uw vertrouwen in Jezus en je geloof in Gods kracht kan u nu  loslaten,

wetende dat alles nu in Gods hand ligt, machtig gevoel is dat,

en dat ervaart u en ook  zal u nu dikwijls tegen jezelf zeggen, God wat ben ik gelukkig,

blijf nu maar dichtbij Hem, verdwaal niet langer, je weet nu de Weg.

 

Wanneer je op het pad van geloof komt sta je plots in twee werelden en dat kan soms voor verwarring zorgen,

want die ene wereld kende je reeds, de wereld waarin je pas iets geloofd als je het ziet zoals de ongelovige Thomas,

de vergankelijke wereld, en dan ervaar je een andere compleet nieuwe wereld, een onzichtbare, een gevoelswereld, een liefdeskracht, de onvergankelijke.

 

Dus met het ene been sta je in de kennis of de wetenschap, met het andere been sta je in de wereld van geloof en gewaarwording.

De wereld van de kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de materie, de wereld van het denken, daar spreekt de rede.

 

Maar in de wereld van geloof ga je waarnemen en voelen door verbondenheid en eenheid,

daar is geen besef van tijd of ruimte, ook niet als een individu, daar is heelheid, vrijheid, onbezorgdheid,

de taal van het hart, daar spreekt liefde.

 

Het is belangrijk dat we als mensen het evenwicht behouden van de twee werelden,

We leven wel op de wereld, maar zijn niet langer bezit van de wereld,

wij horen nu bij God, Jezus kocht ons vrij met zijn bloed!

 

Kies voor Liefde in alles wat u doet,

Liefde is de juiste raadgever,

In de Liefde bent u nooit alleen,

engelen zijn steeds om u heen!

 

Op het internet kan u gemakkelijk aan een gratis Bijbel geraken, ook dit NIEUW testament kan u verkrijgen, mits verzendkost.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb