GODS BELOFTE voor al Zijn kinderen.

Ik heet Heidi, Bijbelcoach te Brugge, 

50 jaar jong, mama van 2 zonen Nathan 25j.  en Allan 23j. en getrouwd met mijn grote liefde Christian.

We hebben een hondje Iza en een poes Brownie.

Ik ben door het lezen van de Bijbel tot geloof gekomen en werd instant genezen ik was toen 47 jaar, en had 10 jaar immuniteitsproblemen gehad, fybromyalgie, cvs, lupus en  Sjögren. Ook mag mijn bril nu in de kast blijven!

 

Ik wil deze vreugde dan ook delen, ik wil dit geluk delen met iedereen die open staat

en meer wil weten over Jezus en wat Jezus NU voor u kan betekenen.

 

Ik dacht dat ik verbonden was met God,

maar dat bent u alleen als Zijn geest in je komt wonen doordat u Jezus in uw hart vraagt.

Ik las heel veel over God, had kasten vol new-age boeken,

alle alternatieve therapieën,  ayurveda, vele wegen ... maar ik werd nooit thuisgebracht

Nooit kwam ik aan op de plaats waar ik kon zeggen, ik ben er! Ik ben thuis!

Vele grote namen prijkten op de boekenkast, nu merk ik echter dat ik maar één boek nodig heb en dat is de Bijbel,

 

***

 

Mijn hele leven heb ik mij ingezet om mensen vooruit te helpen, op alle manieren vond ik het fijn te kunnen dienen,

ik studeerde gezondheidscoach en volgde verschillende opleidingen in de zorgsector, anatomie en fysiologie,

psychologie, pathologie en psychopathologie, PAB-assistent. EHBO.

Vooral gezonde voeding was mijn specialisatie, echter heb ik zelf ook mogen vaststellen dat wanneer je geest niet vrij is,

u nog zoveel moeite mag doen om de vier pijlers betreffende een goede gezondheid optimaal te willen houden,

zoals voldoende slaap, gezonde voeding, voldoende te bewegen en een positieve levenshouding.

 

Hoe komt dit? Wel wie door omstandigheden van welke aard ook onder druk staat verhinderd de goede werking van het lichaam,

er ontstaan door druk spanningen waar op deze plaatsen het lichaam zijn werk niet zorgvuldig kan uitoefenen,

het lichaam is een prachtige zelfregulerende machine maar niet onder stress, zo ontstaat dus ziekte.  

Elke ziekte is voorafgegaan aan een gedachte, men zegt weleens het zitten tussen de oren, 

dat klopt want je geest zit daar, we kunnen samen kijken waar de blokkade dus zit, en we zullen die ook vinden!

 

Toen ik Jezus aannam kon God tot mij spreken en voelde ik wat werkelijk mijn taak hier was op aarde,

het is inderdaad mensen vooruit helpen maar op een totaal andere manier.

Mijn taak is mensen bevrijden van blokkades, blokkades in het lichaam zijn altijd ontstaan door geestelijke problemen.

Alles ontstaat eerst in de geest, dus willen wij gezond zijn moeten we onze geest opschonen.

 

Deze gave van God voor mij dankzij Jezus  is mij nu heel duidelijk

en er wordt ook  meer en meer kracht bijgezet en vrijgemaakt door God om dit werk te doen.

Als u voor mij komt te staan en u hebt pijn of verdriet dan voel ik dat,

het raakt mij zo alsof het mijn pijn is,

dat is de liefde van Jezus in mijn hart voor u.

Wanneer ik bezig ben met dit werk dat God mij in mijn hart heeft gelegd,

dan is er een overweldigende vreugde in mijn hart,

dat ik er niet aan twijfel dat het God is die mij dit heeft opgedragen!

ik ga met u mee op reis door uw ziel en we ruimen samen op wat de weg tot God blokkeert.

Hoe meer ik mij toeleg op dit werk hoe meer zegen mensen en ikzelf mogen ontvangen.

Zo werkt God,  houdt u van Hem. Dan zal Hij ook u geven en nog veel meer wat uw hart verlangt!

Alleen Jezus kan uw rouwkleed in een feestkleed veranderen!

 

***

 

in Handelingen 2 vers 37 staat :

"zoek eerst het Koningrijk voor alles!!!", bekeer je en laat je dopen in het water en in de geest!!!!

Door dagelijks tijd te maken voor God ontstaat er een persoonlijke relatie met Hem omdat u Jezus leert kennen,

Jezus zegt ook, wie Mij kent, kent de Vader.

 

 Het mooiste wat ik nu verder kan doen is Zijn kinderen terug thuis brengen, voor elk kind dat terug thuiskomt is er een groot feest hierboven, ik voel dat in elke cel van mijn lichaam!! 

Kom zegt God, kom Mijn geliefd kind, Ik wacht op jou !!!

 

 

 

 

 

Dit is mijn praktijkruimte waar we rustig op zoek gaan en een reis maken doorheen uw hele leven.

Waar we ook beginnen we komen uit in de vrede en de liefde van Jezus!

Daarvoor maak ik een hele namiddag vrij.

Belangrijk is: wat hebt u NU nodig.

Is het prachtig weer dan gaan we samen de natuur in, 

waar zelfs uw doop kan plaatsvinden aan een strandje van domein de plas Brugge.

 

 

 

 

 

 

We kijken naar uw jeugd, naar jou leven nu, uw omgeving,  uw relaties, naar uw eigenwaarde, naar uw visie op het leven en herstellen waar nodig.

De meeste mensen worden er diep aangeraakt en komen op plaatsen waarvan ze het bestaan vergeten waren.

Jezus zegt: Ik maak alles nieuw!

 

In Gods tegenwoordigheid gaan we samen met God de oorzaken bekijken en ook overleggen wat God hierover te zeggen heeft.

 

Allerhande psychosomatische klachten kunnen zijn, ziekten, eenzaamheid, verslavingen, begeerten, u hebt bijvoorbeeld een abortus nooit kunnen verwerken, 

lust, angst, stoornissen,  woede, het leren van grenzen te bepalen, gebrek aan zelfliefde of eigenwaarde, u hebt bijvoorbeeld iemand zwaar gekwetst, 

het gaat erom opnieuw u te herinneren wie u bent als kind van God, en uw potentieel daarin terug te ontdekken!

 

Alle problemen hebben een aanslag op uw hart, Jezus maakt alle harten als nieuw!

 

Welke problemen u ook hebt, en alle problemen hebben een geestelijke oorzaak, het zijn als kettingen die op u komen te liggen,

kettingen die uw vrijheid hebben afgenomen waardoor u zich zwakker bent gaan voelen, kettingen hebben altijd een duivelse oorsprong,

ze nemen uw vrijheid af, en als u voor Jezus kiest maakt Jezus u terug vrij.

God wil ons perfect gelukkig, als wij luisteren naar Zijn leiding dan ontbreekt ons niets!

 

Na het geestelijk gesprek in Gods tegenwoordigheid kunnen wij ook overgaan tot handoplegging,

om de pijnlijke plaatsen te helen, voor wie geloofd zijn alle dingen mogelijk!

Meerdere mensen genezen door handoplegging, het is Gods liefde,

dat is een stuwende kracht (Zijn Heilige Geest) die door mijn handen stroomt in Jezus Machtige Naam voor u lief kind van God!

trouwens iedereen die wedergeboren is kan deze liefde, deze heling doorgeven, het is zelfs onze opdracht, AMEN

 

Misschien wilt u gewoon wat inlichtingen, voel u vrij.

Misschien wilt u Jezus ontmoeten en weet eigenlijk niet hoe dat moet of kan.

Misschien bent u wedergeboren maar iets belemmert uw vrijheid.

Misschien wilt u van een verslaving af.

 

"ZOEK EERST HET KONINKRIJK EN ALLES WORDT U GEGEVEN"

Wat kost dit allemaal, een namiddag vol herstel en doorbraak in Jezus Naam?

Het enige wat ik vraag  (en wat God wil) is dat het Woord en de liefde van Jezus Christus verder mag gedeeld worden,

dat deze website mag blijven bestaan, dat ik flyers kan drukken, en mijn eerste boek "Gods Belofte" kan en mag uitgeven in 2023.

Ik vraag dan wanneer u gezegend en aangeraakt bent met de woorden van God die door de Heilige Geest vloeien,

een donatie volgens uw hartsgevoel. Dit is dus helemaal vrijwillig! Ter opbouw van het Koninkrijk.  AMEN 

Ook heb ik voor elke nieuwe Jezus Lover 2 nieuwe mooie boeken, 

Een bijbel, én een bemoedigend boek.

Gratis!

Wilt u graag meer informatie stuur mij uw vraag, Gods zegen Heidi