Van harte heet ik u welkom op de Facebook groep: Gods Belofte ❀

Abonneer je op you  tube, klik op de rode knop  en mis geen enkele video, over God, Jezus en de Heilige Geest, gezondheid en voldoende rustπŸ’š

Ook is er elke maandag om 19u Bijbelvreugde ❀️‍πŸ”₯

Aankomend evenement:

Wekelijkse Bijbelstudies met avondmaal.

Op maandag , 19u. 

 Op Youtube 

 

Wekelijkse bijbel studie op maandag, 19u!

Lieve mensen,


ik ben erg blij met de reacties die de vorige studies  teweeg brachten, mensen worden aangeraakt door de liefde van Jezus die stroomt,

ja doorheen de ruimte, want wanneer we samenkomen in Jezus Naam dan is er geen afstand, dus alles wordt mogelijk in deze ruimte!

 

Als het kan, bereidt je dan voor mentaal op wat er komen zal, en God gaat het doen,

maak het reeds stil in je hart voor de studie van start gaat, zo komt alles helemaal bij je binnen en kan God jou aanraken

met de woorden die precies voor jou bestemd zijn, wees blij en verheug je op de komst van Zijn Aanwezigheid πŸ”₯

 

Noteer in je agenda, mijn wekelijkse date met Jezus 🌈

Zo kan er meer interactie ontstaan onder elkaar,

en kan iemand anders ook iets delen wat hem of haar heeft aangeraakt of bemoedigd.
Veel gezelliger, verbonden in De Heer 🌈

 

Heb je vragen, zet ze dan op de maandagavond in de chat,

ze worden dan de week erop eerst besproken, Amen.

 

 

Ik heet Heidi, Bijbelcoach te Brugge, 

51 jaar jong, mama van 2 zonen Nathan 25j.  en Allan 23j. en getrouwd met mijn grote liefde Christian.

We hebben een hondje Iza en een poes Brownie.

Ik ben door het lezen van de Bijbel tot geloof gekomen

en werd instant genezen ik was toen 47 jaar,

 en had 10 jaar immuniteitsproblemen gehad,

fybromyalgie, cvs, lupus en  Sjögren.

Ook mag mijn bril nu in de kast blijven!

 

Ik wil deze vreugde dan ook delen, ik wil dit geluk delen met iedereen die ervoor open staat

en meer wil weten over Jezus en wat Jezus NU voor u kan betekenen.

 

Ik dacht zoals zovelen verbonden te zijn met God, ja want ik ben toch ook gewoon Zijn kind?

Maar dat bent u alleen als Zijn geest terug in je komt wonen doordat u oprecht Jezus in uw hart vraagt,

want als een kind de leeftijd van ongeveer 4 a 5 jaar bereikt, krijgt het een eigen wil,

en als het niet in Gods wil wordt opgevoed gaat het echter zijn eigen wil gaan doen in plaats van Gods wil,

wat dus betekent af gescheidenheid.

 

Ik las heel veel over God, had kasten vol boeken,

alle alternatieve therapieën, 

boeddhisme en vooral yoga en meditatie, ,new-age, ik bad de rozenkrans, zat in een pater pio gebedsgroep...

ayurveda, vele wegen ... maar ik werd nooit thuisgebracht

 

Nooit kwam ik aan op de plaats waar ik kon zeggen, ik ben er! Ik ben thuis!

Vele namen prijkten op de boekenkast,

nu merk ik echter dat ik maar één boek nodig heb en dat is de Bijbel,

 

***

 

Mijn hele leven heb ik mij ingezet om mensen vooruit te helpen, op alle manieren vond ik het fijn te kunnen dienen,

ik weet nog dat ik als kind mijn nieuwe boekentas weggaf aan een weeskind in mijn klas,

maar ik was vooral ontfermd over de zwakkeren, ook op school, en later op het werk.

ik studeerde gezondheidscoach en volgde verschillende opleidingen in de zorgsector, anatomie en fysiologie,

psychologie, pathologie en psychopathologie, PAB-assistent. EHBO.

Vooral gezonde voeding was mijn specialisatie,

echter heb ik zelf ook mogen vaststellen dat wanneer je geest niet vrij is,

u nog zoveel moeite mag doen

om de vier pijlers betreffende een goede gezondheid optimaal te willen houden,

zoals voldoende slaap, gezonde voeding, voldoende te bewegen en een positieve levenshouding.

Deze zaken zijn zéér belangrijk, want uw tempel daar woont de Heilige Geest in,

dus we moeten deze kracht en liefde omarmen zo goed als mogelijk!

Maar: eerst moet ons hart vrij worden,

Dan kan God u in alles voorzien. AMEN. 

 

Hoe komt dit?

Wel wie door omstandigheden van welke aard ook onder druk staat verhinderd de goede werking van het lichaam,

er ontstaan door druk spanningen waar op deze plaatsen het lichaam zijn werk niet zorgvuldig kan uitoefenen,

het lichaam is een prachtige zelfregulerende machine maar niet onder stress,

zo ontstaat dus ziekte.  

Elke ziekte is voorafgegaan aan een gedachte, men zegt weleens het zitten tussen de oren, 

dat klopt want je geest zit daar ook!

 

Toen ik Jezus aannam kon God tot mij spreken en voelde ik mijn ware opdracht,

het is inderdaad mensen vooruit helpen maar op een totaal andere manier.

Mijn taak is mensen bevrijden van blokkades, blokkades in het lichaam zijn altijd ontstaan door geestelijke problemen.

Alles ontstaat eerst in de geest, dus willen wij gezond zijn moeten we onze geest opschonen.

 

Deze gave van God voor mij dankzij Jezus  is mij nu heel duidelijk geworden.

Er wordt ook  meer en meer kracht bijgezet en vrijgemaakt door God om dit werk te doen.

Als u voor mij komt te staan en u hebt pijn of verdriet dan voel ik dat,

het raakt mij zo alsof het mijn eigen pijn is,

dat is de liefde van Jezus in mijn hart voor u.

Wanneer ik bezig ben met dit werk dat God mij in mijn hart heeft gelegd,

dan is er een overweldigende vreugde in mijn hart,

dat ik er niet aan twijfel dat het God is die mij dit heeft opgedragen!

Ik ga met u mee als u dat wil op reis door uw ziel en we ruimen samen op wat de weg tot God blokkeert.

Hoe meer ik mij toeleg op dit werk hoe meer zegen mensen en ikzelf mogen ontvangen,

het is een wisselwerking, geven, ontvangen, geven...

Zo werkt God,  houdt u van Hem. Dan zal Hij ook u geven en nog veel meer wat uw hart verlangt!

Alleen Jezus kan uw rouwkleed in een feestkleed veranderen!

 

***

 

In Handelingen 2 vers 37 staat :

"Zoek eerst het Koningrijk voor alles!!!", bekeer je en laat je dopen in het water en in de Geest!!!!

Door dagelijks tijd te maken voor God ontstaat er een persoonlijke relatie met Hem omdat u Jezus leert kennen,

Jezus zegt ook, wie Mij kent, kent de Vader.

 

 Het mooiste wat ik nu verder kan doen is Zijn kinderen terug thuis brengen,

voor elk kind dat terug thuiskomt is er een groot feest hierboven, ik voel dat in elke cel van mijn lichaam!! 

Kom zegt God, 

kom Mijn geliefd kind,

Ik wacht op jou !!!

 

 

Wat ik voor jou betekenen kan?

Lieve mensen,


het is voor mij onmogelijk gebleken om alle oproepen te verwerken, vele vragen van mensen en om ze verder te woord te staan,

ik heb dan ook stappen ondernomen en oplossingen gevonden om verschillende redenen.

 

Deze vindt je hier onder:


*Ten eerste wat voor mij het belangrijkste is( en voor iedereen trouwens), dat is dat ik kan blijven ontvangen van God,

en de verbinding met God behoudt,

als ik steeds ga antwoorden via privé berichten, watts app of privé facebook, wordt ik uit mijn verbondenheid gerukt en

doet dit af op mijn contact met God, maar geen paniek, ik leg je hier verder uit hoe je geholpen kunt worden!

 

Er is tijd voor God, er is tijd voor rust, er is tijd voor gebed, er is tijd voor beweging, er is tijd voor werk,

er is tijd voor familie, bij mij is dit zo, en bij iedereen is dit zo,

 

***De Bijbelstudies  kan je elke maandag live meedoen. WELKOM***


*Ten tweede wil ik er volledig zijn om iemand te woord te staan, en niet zo tussen de patatten iemand snel van een antwoordt dienen,

ik kan niet zo te werk gaan en de Heilige Geest heeft geen haast.

Zit je met vragen? Overloop eerst mijn video's waar je reeds vele uitleg vindt!


*Ten derde wil ik de mensen bij God brengen door mijn video's heen, en tijdens de live op maandagavond 19u, you tube,

waar iedereen vragen kan stellen die worden dan de week erop als eerste behandeld.


*Ten vierde wil ik ook de mensen bewust maken dat men nu recht voor God kan staan,

als wij ons volledig geven aan Hem, geeft Hij zich volledig aan ons!


Het is een proces van onthechten, maar waar de wil is is de Weg, religie heeft geleerd om steeds gebed aan te vragen bij anderen,

Jezus maakt je Vrij en leert ons dat we  zelf voor God kunnen gaan staan, als we Jezus aannemen in geloof en waarheid,

kunnen wij dat, dan komt Jezus in ons wonen en hebben we allen toegang tot de Vader.


Ten vijfde is het zo dat je, als je een probleem hebt in welk opzicht dan ook, dat je bevrijding nodig hebt,

of je moet iets belijden, dat kan ook, Jezus legde de handen op of dreef demonen uit, zo eenvoudig!

 

Ook jij kan jezelf helen, de Bijbel leert ons dat we onszelf de handen mogen opleggen in Jezus Naam!

 

De mens is het die het zo ingewikkeld maakt, als je zorgen hebt, of ziek bent,

zit je dan niet langer op de goddelijke trilling en je ontvangt niet langer de vreugde enzoverder.

 

Vergeef, belijdt, erken...

 

Laat het niet te lang aanslepen, zorg dat je niet gestrest, en vermoeid geraakt, leer je grenzen aanvoelen,

en ga er ook niet over, die liggen voor elk van ons anders,

hou van dat wonderlijke lichaam van jou, wees er goed voor,

zorg dat het voldoende geestelijke en fysieke voeding krijgt,

dan zal het je aan weinig ontbreken!

 

Ik hou van jullie,

maar God nog veel meer!!!

 


Wat kan ik voor jou betekenen?

 

*ik geef door wat ik heb mogen ontvangen

*zorg dat je wedergeboren bent

*zorg voor gezonde voeding, lichaamsbeweging en voldoende rust (verzorg je tempel)

*lees je bijbel, bid elke dag en praat met God
*ik ben een wegwijzer, ik wijs de Weg, en jij wordt wijzer!
*ik geef uitleg via mijn video's
*elke maandag ben je welkom op de live
*heb je bevrijding nodig, bekijk dan op you tube de bevrijdingsgebeden, Gods Belofte
*heb je nood aan persoonlijke bevrijding mail me dan en lees eerst even de tekst bij bijbelcoach op www.godsbelofte.com


Gods zegen, evangeliste Heidi Debruyne

 

 

***

 

Laat ons rustig op zoek gaan waar de weg verkeerd is gelopen en laat ons samen een reis maken doorheen uw hele leven.

Waar we ook beginnen we komen uit in de vrede en de liefde van Jezus!

Een bevrijding in Jezus Naam gaat heel goed via een camera gesprek, en dit kan gewoon via facebook, of zoom.

Het is dan ook heel fijn om elkaar te zien, 

Een half uur voor de afspraak ga ikzelf

In stille tijd. En kom ik reeds in Zijn leiding.

Bij gebedsverzoeken heb ik deze voor de 

meeting reeds voor Zijn troon gebracht.

In de Goddelijke ruimte is er geen afstand, noch tijd, God is overal,

God werkt evengoed op afstand alsof u fysiek bij mij zou komen om te bidden!

Reken ongeveer een uur.

Belangrijk is: wat hebt u NU nodig.

 

 

 

 

 

 

We kijken naar uw jeugd, naar jou leven nu, uw omgeving,  uw relaties, naar uw eigenwaarde, naar uw visie op het leven en herstellen waar nodig.

Mensen worden diep aangeraakt en komen op plaatsen waarvan ze het bestaan vergeten waren. God is zó goed!

 

Jezus zegt: Ik maak alles nieuw!

 

Jeremia 33 vers 3:

"Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden "

 

In Gods tegenwoordigheid gaan we de oorzaken bekijken en ook overleggen wat God hierover te zeggen heeft.

 

Allerhande psychosomatische klachten kunnen zijn, ziekten, eenzaamheid, verslavingen, begeerten, u hebt bijvoorbeeld een abortus nooit kunnen verwerken, 

lust, angst, stoornissen,  woede, het leren van grenzen te bepalen, gebrek aan zelfliefde of eigenwaarde, u hebt bijvoorbeeld iemand zwaar gekwetst, 

het gaat erom opnieuw u te herinneren wie u bent als kind van God, en uw potentieel daarin terug te ontdekken!

 

Alle problemen hebben een aanslag op uw hart, Jezus maakt alle harten als nieuw!

 

Welke problemen u ook hebt, en alle problemen hebben een geestelijke oorzaak, het zijn als kettingen die op u komen te liggen,

kettingen die uw vrijheid hebben afgenomen waardoor u zich zwakker bent gaan voelen, kettingen hebben altijd een duivelse oorsprong,

ze nemen uw vrijheid af, en als u voor Jezus kiest maakt Jezus u terug vrij.

God wil ons perfect gelukkig, als wij luisteren naar Zijn leiding dan ontbreekt ons niets!

 

Na het gesprek in Gods tegenwoordigheid kunnen wij ook overgaan tot handoplegging,

Ja dit kan zeker via het scherm,

om de pijnlijke plaatsen te helen, voor wie geloofd zijn alle dingen mogelijk!

Mensen genezen door handoplegging,

het is Gods liefde,

dat is een stuwende kracht (Zijn Heilige Geest) die door mijn handen stroomt in Jezus Machtige Naam voor u lief kind van God!

Trouwens iedereen die wedergeboren is kan deze liefde, deze heling doorgeven, het is zelfs onze opdracht, AMEN

 

Misschien wilt u gewoon wat inlichtingen,

voel u vrij.

Misschien wilt u Jezus ontmoeten en weet eigenlijk niet hoe dat moet of kan.

Misschien bent u wedergeboren maar iets belemmert uw vrijheid.

Misschien wilt u van een verslaving af.

 

"ZOEK EERST HET KONINKRIJK EN ALLES WORDT U GEGEVEN"

Hebt u bevrijding, genezing of doorbraak nodig in Jezus Naam?

  

Lieve bezoeker, lieve zoeker, lief mens,

Wanneer jij deze of een soortgelijke site bereikt weet dan dat God met jou aan het werk wilt.

Weet dan dat het moment gekomen is waar alles ten goede zal omgedraaid worden, als jij dat ook werkelijk, boven alles wil.

We hebben een God, onze Papa die werkelijk zorgt voor Zijn kinderen.

Omdat we door de zonde van Adam allemaal losgekomen zijn van onze Papa God moeten wij ervoor zorgen dat Hij onze hand terug grijpt, en dat doen we door Jezus in ons hart uit te nodigen.

Dan zijn wij door deze genade terug vrij van zonde en vallen wij niet meer onder een oordeel, we zijn vrij.

Het is deze vrijheid die ons compleet maakt, hersteld en voorziet in onze noden hier op aarde.

***

Mijn opdracht bestaat eruit mensen terug in de Liefde van Jezus te brengen, om de mensen terug thuis te brengen.

Het enige wat ik vraag  (en wat God wil) is dat het Woord en de liefde van Jezus Christus verder mag gedeeld worden, dat deze website mag blijven bestaan, dat ik flyers kan blijven drukken, én mijn eerste boek "Gods Belofte" kan en mag uitgeven in 2023.

Mijn leven zelf dat is een constant gebed geworden en mijn taak is dan ook om zoveel als mogelijk zielen te redden.

Ik vraag dan wanneer je gezegend en aangeraakt bent met de woorden van God die door de Heilige Geest vloeien, een partner-donatie van 25 euro op rekening nummer BE13063536846939 , ja een partner-donatie dit is een samenwerking van God met jou, want als u iets doneert voor het koninkrijk worden anderen daarmee ook gezegend, HET IS EEN WISSELWERKING, én als u dit doet zegent God je! Het is een samenwerking ter opbouw van het Koninkrijk! Zo kan deze website blijven bestaan, en kan het Woord verder zielen redden!

Vroeger zei ik tegen de mensen geef wat God jou in je hart legt om te geven, maar in feite gebeurde het meer en meer dat mensen gewoon niets meer lieten horen, je moet weten lief mens, het gaat niet om wat God doet want de kracht van God is overal! Het gaat om het inzicht dat ik jou mag meegeven, doordat ik reeds in Zijn autoriteit ben gestapt, en u dat duwtje nog kan gebruiken, om dan verder ook zielen te redden!

En ja natuurlijk is het houden van een website niet gratis, of bijbels aankopen en verzenden ook niet, en een zoom abonnement kost ook heel wat. De laptop, de webcam, vlogmateriaal...

U kan het ook zien als een soort van psychologie maar dan een die blijft en niet vergankelijk is of vluchtig voorbijvliegt, als ik dan 90 minuten mijzelf volledig heb gegeven om iemand te bevrijden dan moet ik de dag erna ook recupereren, toen Jezus voelde dat er energie uit Hem was gegaan, wist Hij er heeft Mij iemand aangeraakt, zo gaat het ook met bevrijdingen, je geeft energie door, en dan is het terug opladen, maar ook dat neem ik er graag bij, deze sessies zijn erg intens, en ik werk hard op deze momenten opdat niemand de sessie verlaat als voordien, iedereen voelt de liefde en ZIJN vrede terug! Ik heb dus zelf een bedrag moeten bepalen die ik heel laag heb gehouden. Amen.

***

Je kan me mailen onderaan, wanneer je een afspraak wil, Na ontvangst van de betaling zetten we een datum vast, dit is steeds in de eerste twee weken die volgen.

Ik kan ook niet anders dan zo te werk gaan, want het verleden leerde mij ook reeds dat wanneer een afspraak ingepland staat de mensen zich er veel beter op voorbereiden, én ernaar toe kunnen leven. Wat een veel betere werking heeft op het moment van de bijeenkomst. Kijk zelf ook uit naar het moment van jou bevrijding, leef er naar toe, verwacht alles!

***

Ik kijk altijd erg uit naar wie ik voor mijn scherm zal ontmoeten, het is steeds weer anders en zeer boeiend!Heidi Debruyne

Bijbelcoach, Gebedstherapeute, motiverende spreekster.Bekijk alvast de website: www.godsbelofte.com

Wordt lid van de facebookgroep: Gods Belofte

Abonneer je op het You tube kanaal en mis geen enkele nieuwe video:

https://www.youtube.com/channel/UCCs2-CHMeImaBI6A-IneDyQ"Gods Belofte"

***

Wilt u graag meer info stuur mij uw vraag, Gods zegen!