Waarom VANDAAG kiezen voor Jezus?

 

Jezus zegt : Ik Ben de enige weg tot de Vader, zou Hij liegen?

 U kan denken verbonden te zijn of dat God u beschermt maar als u Jezus niet in uw hart vraagt, 

kan u niet bij de Vader komen en kan Hij u onmogelijk beschermen, 

de zonde staat tussen de Vader en u in,  de zonde die Adam in de wereld bracht! 

 

U moet weten, God is geest, een scheppende geest, God maakt levend wat dood was,

zo schiep Hij Adam en blies er levenskracht in, maar Adam zondigde en had daardoor de heerlijkheid van God verloren.

En niet alleen dat, door Adam is de hele mensheid een zondaar,

alleen wie kiest voor Jezus wordt vergeven, en nieuw gemaakt!

 

Zo worden ook wij levend gemaakt door de kracht van Zijn geest wanneer wij kiezen

om Jezus aan te nemen als persoonlijke Redder,  Verlosser en Bevrijder.

 

Jezus was gestorven en God liet Hem na drie dagen terug opstaan,

dat is nu net het grote mysterie, de scheppende kracht van God, de opstandingskracht!

 

En wie Jezus in zijn hart vraagt staat gelijk op!

U voelt de opstandingskracht onmiddellijk als u in waarheid en geloof Jezus aanroept.

 

(Bvb: " Vader neemt u al mijn zonden van me weg, vergeef mij Papa,

Jezus, kom in mijn hart, ik heb u zo nodig, het loopt niet goed in mijn leven, 

gelovige mensen zeggen zelfs dat niets werkt zonder u!

Ik wil ook die rust voelen die zij hebben Papa!

O God raak mijn hartje aan,

ook ik wil van U zijn,

vult U mij met Uw Heilige Geest,

in Jezus Naam, Amen.)

 

Door deze kracht wordt u lévend, dus niet bij uw geboorte zoals velen denken,

uw leven begint pas bij Jezus,

en behoort u niet langer onder de doden of het dodenrijk hoe hard dit ook mag overkomen,

u bent voor eeuwig levend gemaakt!

ja u hoort het goed het is niet omdat u fysiek kan bewegen en kunt denken dat u werkelijk gekend bent bij God.

 

Alleen wanneer u Jezus in jou laat wonen kan God jou ontmoeten!

 

Wanneer dus Zijn geest in u komt wonen door de liefde voor elkaar

op het moment dat u beslist voor Jezus te kiezen,

want God zit liefdevol op u te wachten,

dan wordt jou geest niet langer die van jezelf maar de Gods Geest!

 

Dat is nu het grote mysterie van het eeuwig leven!

De Geest van God gaat nooit verloren,

deze Geest is een scheppende geest,

deze geest brengt steeds vernieuwing en opbouw.

 

Wie gezond wil blijven en vreugdevol wil leven moet echt deze kracht van God dagelijks opnemen,

en dat is nu de stille tijd, praten, bidden en wachten op Zijn antwoord, amen.

 

Toen Jezus stierf werd God bevrijdt,

de Geest van God kan nu bij iedereen die Jezus aanroept wonen.

 

Hieraan kan u ook voor jezelf eens uitmaken welke geest u hebt.

Loopt uw hart over van Zijn goedheid, of gaat eigenlijk maar weinig vooruit in uw leven?

Maakt u heel graag tijd voor God, of erger je jezelf wanneer er een stiltemoment valt, 

loopt u de voeten van onder uw lijf, of weet u dat stille tijd met God misschien wel het belangrijkste is?

Voelt u zich gelukkig, of denkt u ...is dat het?

 

Wanneer wij dus Zijn geest in ons hebben gaan ook wij niet meer verloren!

Wie kiest voor Jezus krijgt het liefdevolle hart van Jezus

en de altijd vernieuwende eeuwige heerlijke Geest van God!

Wanneer de ziel van het lichaam gescheiden wordt wanneer iemand sterft moeten wij ons afvragen

of wij echt God als Vader hebben, gaan we verloren of blijven wij eeuwig bestaan?

En of Zijn DNA nu werkelijk in ons zit!

 

Wanneer deze ontmoeting plaatsvindt ontstaat eeuwig leven als u deze relatie niet verbreekt;

zoals Adam... het is niet de bedoeing om verder te zondigen natuurlijk, maar het goede leven te leiden.

Elke relatie is een wisselwerking, ook bij God is het niet anders.

Wilt u Zijn Kracht voelen, hou dan met heel jou hart van Hem.

 

Wanneer u met Zijn liefde bent aangeraakt weet u dat dit het mooiste is wat er te vinden is op deze aarde!

Ik wens het iedereen toe!

Heidi Debruyne

 

Meer weten?

www.godsbelofte.be

 

"Vertrouw op God met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht.

                                                        Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken."

 

 

De zonde, waarom heeft elke gelovige het over de zonde, en waarom is dit een zo belangrijk gegeven?

Wel het gaat over eigen zonden die je kan belijden,

dat wil zeggen bij geest vervulde mensen uw zonden uitspreken dan worden ze gewist bij God, halleluja.

 

Maar het gaat OOK over het feit dat als u Jezus niet aanneemt u met de erfenis van Adam blijft steken die leidt naar de afgrond,

het wereldse, ziekte, wrok, haat ,woede jaloersheid, ijdelheid, trots en hebzucht worden dan van iemand meester.

 

Als u met Jezus een goede relatie opbouwt dan zit je pas goed, God is de Waarheid en Jezus is de Weg naar uw verlossing!

 

U gaat leven in vrijheid door het offer dat God bracht van Zijn Zoon Jezus Christus,

door dit offer werd de mens vrij van zonde, de zonde die door Adam in de wereld was gekomen!

 

U krijgt alle levenswijsheid door de Heilige Geest die je vergezeld van het moment dat je Jezus in uw leven vraagt. 

De Heilige Geest is de helper die God ons toestuurde, het is Gods Geest die in ons hart komt wonen wanneer je Jezus aanneemt.

Wie wil nu niet deze wijsheid van God?

Zo kan u op elk moment de juiste keuze maken, en twijfel je alsnog dan vraag je God om een antwoord,

Hij antwoordt direct, het eerste antwoord is het juiste, daarna komt de twijfel maar dat is weer iets van jezelf, van uw eigen denken,

dat noemen we ook wel “denken vanuit het vlees”, het menselijke denken,

angst of twijfel komen niet van God dat is het natuurlijke denken, bij God spreken we van een supernatuurlijk denken!

 

Wanneer Gods Geest door Jezus in je hart komt wonen gaat u duidelijk zien.

 

En dus aanvoelen wat fijn voor u is en ook wat u tegenwerkt, het is natuurlijk goed om de zaken die u tegenwerken in jou groei zoveel als je kan te vermijden.

 

Ik zag eens een citaat passeren waarop te lezen stond, houdt u van mij dan is mijn deur open,

houdt u niet van mij dan is de deur ook open, maar blokkeer vooral de deur niet!

 

Hoe kan het nu komen dat al gaat u veel bidden tot God  maar dat God jou niet hoort?

Staat er nog iets tussen jou en God in? Is jou hart misschien nog verdeeld?

 

Dat kunnen onreine relaties zijn, mensen die dus  leven naar de wereld. Wanneer je veel bij deze mensen komt is de kans groot dat je hervalt in het wereldse. Mensen die de wereld liefhebben ipv God, kunnen ook geen verschil zien in wat goed is of slecht, ze denken dat wat nu het gewone doen is, dat dit alles goed is voor God, maar God is niet alleen goed maar ook Heilig!

Dus u hebt beter maar twee reine contacten dan tien onreine vrienden.

Het kunnen ook spullen zijn in uw huis zoals religie items die u vereert, zoals paternosters, heiligen beelden ja zelfs beelden van Jezus zijn not done, amuletten, 

relikwieën, glazen bollen, medaillons, paaskaarsnagels, agnus dei, gelukspoppetjes, boeddhabeelden, pendelzaken.

Allemaal misleiding,

omdat u dan denkt als u dat dichtbij hebt dat u dan beschermd bent,

heel triest in feite omdat u alleen door de persoonlijke relatie met Jezus beschermd bent.

Ik zie bijvoorbeeld ook veel mensen een minuut een kerk binnenwandelen, ze steken er een kaarsje aan en zijn weer weg.

Een minuutje voor God, en de andere 1439 per dag voor zichzelf, zou dat een juiste verhouding zijn? Ik laat het aan u over...

 

Boeken en zaken over new-age, energetische genezingen, het lezen van horoscopen en daar dan nog gevolg aan geven,

het geven van tarot lezingen of het ontvangen ervan, idolatrie, het raadplegen van mediums, het beoefenen van yoga, reiki, ...

 

We zijn het zo gewend dit alles als normaal te zien, zonder het te weten stappen we recht in een mode tijdperk,

een mode waar alles aanvaard wordt, dagelijks komen er nieuwe wegen bij, wegen van misleiding, maar die veel geld opleveren.

 

Het gaat erom God die alles heeft geschapen te danken  voor alles.

Niemand anders moeten wij dankbaar zijn.

Wil u de zegen van God ontvangen, 

begin dan vandaag God in alles te danken,

ga niemand anders vereren,

geen profeet, geen paus, geen heiligenbeeld, geen icoon, geen voorganger...

Door wat Jezus heeft gedaan ,

kunnen wij nu recht voor God staan.

We hebben geen tussenpersoon meer nodig!

 

Jezus Christus is het Licht der wereld. (Zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46.) Hij is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

 

 

 Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge?

Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”.

 

Door weinig geloof en ongeloof, door te geloven dat er wel iets moet zijn maar toch maar niet geloven in Jezus en de  beloften die God met u heeft... kan Hij niets voor jou doen.

 

Jezus onze beste Vriend zorgt dat u uw vijanden kan aanzien in liefde! Meer nog, je gaat voor hen bidden en hen liefde sturen,

deze mensen komen op jou lijst met dagelijks gebed en zegen, wat een liefdevolle Jezus hebben wij!

 

Neem vandaag nog Jezus in jou hart zodat u toegang krijgt tot deze onuitputtelijke bron! Waarom langer wachten?

 

Misschien denkt u mij bekeren tot Jezus dat is misschien wel iets voor mij, ik zal dat wel eens onderzoeken als ik tijd over heb,

wil jij dat risico lopen, en het vuur van de hel ondergaan, terwijl u vandaag nog uw hart aan Jezus kunt geven?

 

Mensen die bijna dood ervaringen hebben gehad, hebben de hemel kunnen zien maar hadden ook daar aangekomen zicht op de hel,

we moeten de waarheid onder ogen komen en beseffen dat de hel net zoals de hemel waarheid is, te veel mensen denken zoiezo in de hemel te belanden.

Kijkt u met mij mee?

 

"you tube": 48 Bijna doodervaring van een wetenschapper: leven na de dood.

"you-tube": Man verteld wat hij gezien had toen hij klinisch dood was.

 

Ik zou u aanraden dan toch eens de volgende cheque lijst met mij te overlopen of u slaagt voor het examen tot de hemel.

 

 1. Toen sprak God deze woorden:
 2. 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
 3. Vereer naast mij geen andere goden.
 4. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
 5. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;
 6. maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
 7. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
 8. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
 9. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
 11. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
 12. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
 13. Pleeg geen moord.
 14. Pleeg geen overspel.
 15. Steel niet.
 16. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
 17. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

 

Het is zo dat deze geboden toen nodig waren om de mensen te sturen naar een vreugdevol leven omdat God nog geen verlossingsplan had,

bij de komst van Jezus en Zijn opstanding uit de dood is er dan ook een nieuw verbond ontstaan tussen God en de mensen,

zodat wie Jezus aanneemt vrij is van oordeel, want wie de geest van God heeft ontvangen leeft zoals Jezus,

maar draagt deze geboden diep in zijn hart.

 

 

God zegt ons: zoek eerst het Koninkrijk en alles wordt u gegeven, maar wij, de mens, zijn eigenwijs in de plaats en luisteren niet, we denken slimmer te zijn, veel intelligenter dan De Schepper...

 

 

Bent u nog steeds niet zeker of u geredt bent,

en u uzelf een kind van God kan noemen,

en u wilt vandaag nog rust in uw hart zodat je veilig bent,

bidt dan het volgende als u oprecht uw leven aan Jezus wilt geven:Lieve Here God en Vader,

ik wil vandaag met mijn leven bij U komen,

ik wil eerst vergeving vragen voor al mijn zonden.

 

Ik geloof en ik dank U dat Uw Zoon Jezus Christus ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.

Heer Jezus wilt u mij reinigen met Uw kostbare bloed.

 

Ik wil mijn hart voor U openen en U aannemen als mijn persoonlijke Verlosser en Redder.

Wilt U mij nu vernieuwen van binnenuit?

Ik dank U voor mijn redding.

 

Ik leg mijn leven vanaf nu in Uw handen.

Ik dank U dat ik bij U mag komen en ben nu opnieuw geboren en nieuw gemaakt!

 

Leer mij om door Uw Heilige Geest U te volgen en te gehoorzamen,

en leer mij Uw Woord te lezen en te begrijpen.

Dank U Heer.

Amen! 

"Als u te lang niet doet,

wat uw hart zou willen dat u doet wordt je uiteindelijk ziek".

 

Wanneer u de innerlijke zoektocht uitstelt terwijl u aanvoelt dat het tijd is jou te verdiepen in wat echt telt,

wordt het fysiek alleen maar zwaarder en ga je u ook niet meer goed in uw vel voelen,

u zal last beginnen krijgen van kwaaltjes omdat je niet langer luistert naar jou hart.

 

U moet te lang tegen de stroom ingaan en uw lichaam wordt dat gevecht moe,

jou energie raakt op en uiteindelijk ben je uitgeput, je immuunsysteem begeeft het en je krijgt één of andere ziekte

zoals bijnier uitputting, hoge bloeddruk, koorts, migraine, hartkloppingen, spierpijnen, uitstralende nekpijn en ik noem hier maar een fractie

van wat er allemaal kan misgaan als je niet naar je lichaam luistert, is dat echt wat u wil?

Of gaat u de zoektocht aan naar je ware zelf zodat je kan aanvoelen wat bij je past,

wat jou werkelijke natuur is, wat u in evenwicht houdt?

 

Wij ontvangen volop energie als wij verbonden zijn met God door Jezus,

dat is een andere energie dan de energie die uit voeding komt, het is een kracht dat u ontvangt uit de bron van God,

eens u daarvan hebt geproefd wil u dit nooit nog kwijt, als onze gsm plat raakt stoppen we hem in de oplader,

wij kunnen ons opladen bij God, dat is de reden waarom mensen 40 dagen kunnen vasten,

dat lukt alleen in verbondenheid met de Heer die ons in alles voorziet,

Hij geeft ons energie wanneer wij zelf niet meer kunnen!

 

Omdat Hij van u houdt vertel ik u over de mooiste reis die u hier op aarde kan maken,

de reis naar binnen, naar je diepste zelf en hoe u die eerste liefde (Jezus) terug kan vinden,

want heel lang geleden was u daar al, maar de sluiers van de wereld hebben dat zicht vertroebeld.

 

Wanneer u stopt jezelf en uw omgeving te voeden met uiterlijkheden, de wereld van de schone schijn (de materiële wereld, ook wel de illusie genoemd)

maar gaat voor de werkelijkheid (de geestelijke wereld, het onvergankelijke) en durft de wegen in te slaan die je naar een totaal nieuwe wereld brengen,

één die er altijd al was maar je niet meer kon zien of ervaren doordat hij door ongeloof, tradities, vrienden, ouders, opvoeding, wetten of religie werd bezoedeld,

wat ervoor zorgde dat u nooit nog uzelf kon zijn.

 

U zal die zuivere energie terug voelen die u zal vertellen dat u "terug thuis" bent.

Uw hart slaat terug metronoom met uw gedachten. Je bent terug verbonden na zo een lange tijd.

U hebt zich door alle blokkades heen geworsteld die u ervan tegen hielden te zijn wie u werkelijk bent.

 

Proficiat!

 

Pas nu zal u opmerken hoeveel overbodige luxe er in onze westerse samenleving is die we totaal niet nodig hebben om gelukkig te zijn.

 

Want feitelijk als u zich met God verbindt door Zijn Zoon Jezus blijft Hij jou dragen, hoe geborgen is dat?

 

Ons leven lang willen we die geborgenheid behouden en gaan we op zoek naar iets/iemand die ons dat kan geven,

iets extern, een partner, kinderen, een mooi huis, een toffe job, een beetje promotie, een nieuwe auto, zou ons natuurlijk compleet en gelukkig maken...

Als wij zo denken komt het lijden in het leven gewandeld, omdat we ons geluk laten afhangen van externe factoren in plaats van te bouwen op een rots zodat we niet vallen,

Jezus zei: als je doet wat ik je geleerd heb dan bouw jij jou leven op een rots.

 

God creëerde ons perfect, gelijk aan Zijn Zoon, Hij wil dat we gelukkig zijn en genieten van alle moois dat door Hem werd gegeven,

om ons leven op aarde zo aangenaam mogelijk te houden.

En verder wil Hij dat we mensen de weg naar Hem tonen, doorheen Zijn Zoon Jezus want alleen door Mij zegt Jezus komt u bij Mijn Vader,

wil jij ook God aanvoelen, ervaren? Dan moet u langs Jezus, er is géén andere weg.

 

God gaf ons Zijn zoon opdat we door Hem bij De Vader kunnen komen.

Zolang we niet bewust kiezen voor Jezus wil dit zeggen dat wij blijven kiezen voor Adam,

die de zonde in ieders leven bracht, door te kiezen voor Jezus wordt u witgewassen,

wordt u volledig rein, alleen in deze zuiverheid kunt u voor je Papa komen te staan.

 

Wanneer we Jezus in ons hart laten regeren wil dit niet zeggen dat wij rein blijven! Het is super belangrijk om een dikke relatie met Jezus aan te gaan,

van hart tot hart, we moeten blijven focussen op het goede, op het reine, want de duivel leeft nog en zoekt elke dag slachtoffers,

we hebben de sleutels ontvangen om ons te wapenen, geestelijk natuurlijk , want elke strijd is geestelijk, dus trek dagelijks de wapenrusting van God aan.

 

 

DE WAPENRUSTING:

 

10 Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer.

 11 Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.

 12 Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.

 13 Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. 

14 Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid  als een riem. Trek rechtvaardigheid  aan als een pantser. 

15 Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. 

16 Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet.

 17 Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. 

18 En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen.  Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Amen.

 

 

Wat is de bedoeling van dit leven?

Een vraag die bij iedereen vroeg of laat naar boven komt.

 

Volgens mij is het de zoektocht naar 'de ware vrijheid' en dat dan ook bereiken,

vele mensen weten niet echt wat ware vrijheid betekent,

nu ikzelf de Heilige Geest heb mogen ontvangen in 2019 kan ik u vertellen dat

met deze supernatuurlijke gebeurtenis die voor iedereen beschikbaar is de waarheid aan het licht komt.

 

Deze gebeurtenis is een cadeau van God voor allen die Zijn Zoon aannemen,

dit nieuwe verbond waarop men zolang heeft gewacht is nu reeds 2000 jaar beschikbaar,

en nu het beschikbaar is gemaakt voor iedereen zijn nog steeds mensen die het niet aannemen,

maar het is God die uiteindelijk mensen roept en niet omgekeerd,

het lijkt er op dat iedereen een pad moet lopen waar we soorten ervaringen opdoen,

als de leerling er dan klaar voor is staat de Meester voor hem!

 

Door de Heilige Geest te ontvangen wordt de aarde voor u als een paradijs,

zo geschiedt Zijn wil op de aarde!Als u het echt wilt kun u vandaag nog wandelen in het paradijs,

ik zeg niet dat er geen slangen of schorpioenen meer zijn maar deze vallen neer bij het zien van uw licht,

hun dreiging is belachelijk en zinloos. Alles wijkt voor Zijn licht, het licht van de wereld.

 

Uw zicht veranderd omdat je nu met de ogen van God kijkt naar alle dingen,

ontroering van de schoonheid der Schepping wordt een dagelijks gegeven,

maar ook pijn in het hart voor de mensen die dit nog niet zien,

gelukkig transformeert het gebed die pijn in geduld,

en ook tijdens de dagelijkse stille tijd neemt de Heer al uw zorgen op zich.

 

U gaat ook beter gaan kijken naar de schepping en je blijft verwonderd over al dat moois,

niet alleen in de natuur maar ook het besef van hoe goed we het hier hebben, hoe er voor ons wordt gezorgd.

 

In een maatschappij leven heeft voor en nadelen, het is allemaal hoe u het bekijkt.

We hebben het echt goed, mijn buurman bijvoorbeeld heeft moeten vluchten uit Irak, de oorlog,

hij was gewend altijd dichtbij de schuilkelder te blijven wat écht verschrikkelijk leven moet zijn,

als je hem ontmoet is hij een en al licht, hij is zo blij elke dag opnieuw dat hij niet langer moet onderduiken!Ware vrijheid is in mij gekomen door inzicht die verkregen werd door de heilige geest.

 

Waar Zijn geest is is pure vrijheid, ook wel schoonheid genoemd, door Zijn geest komt je lichaam terug op orde,

de stuwkracht van de Heilige Geest hersteld, wie gebroken is van hart wordt terug geheeld met liefde,

wie eenzaam is wordt door Hem omarmd.

 

Door het offer dat God bracht door Zijn enige Zoon naar de wereld te sturen die bij de marteling alle ziekten en zonden op zich kreeg,

ja alle ziekten en zonden van het begin van de schepping tot het einde der tijden,

want nog steeds begrijpen mensen niet goed waarom Hij, de goede Herder zo heeft moeten afzien,

maar als je er intens over nadenkt werd Hij ook gemarteld voor u en mij, hoe erg dat ook is dit te beseffen.

 

Doordat Jezus met alle zonden en ziekten van de wereld kwam te sterven die geweest zijn,

maar ook nog komen zullen bestaan ze niet langer meer op het moment dat u Jezus volgt.

 

Dit gaat over alle zonden en ziekten van het begin tot aan de voleinding van de wereld.

Nogmaals Jezus volgen is niet een religie nastreven maar zoals Jezus Zelf zei: Ik Ben de Weg, de Waarheid én het Léven,

al wie Mij volgt blijft behouden. Alleen door Mij komt u bij de Vader.

 

Willen jullie dat dan niet? Zou Jezus liegen? Nu zijn wij vrij, vrijgekocht met Zijn bloed, door het enorme offer dat God bracht.

Het kon werkelijk niet op een andere manier gebeuren, en Jezus wist dit, Jezus vroeg tot drie maal toe aan Zijn Vader of er een andere manier was,

Zijn Liefde voor de wereld betekende veel meer dan de liefde voor Zichzelf!

Er was geen andere oplossing, Jezus wist wat komen zou toen Hij het laatste avondmaal instelde... en gaf Zijn leven opdat wij vrij zouden zijn.

 

Jezus maakte ook mij vrij en niemand kan daar nog verandering in brengen,

je voelt het onmiddellijk wanneer een onzuivere entiteit u nadert,

je wordt dan zelf wat duisterder en u wil het liefst weg van die plaats,

want er wordt licht aan jou onttrokken, ja ik mag hier gerust wel stellen gestolen.

 

Als dat gebeurd voelt u zich eigenlijk vuil, u moet zich terug ontdoen van onzuivere energie,

dan wilt u jezelf reinigen en daarvoor gebruik ik dan het Woord, dat is een prachtig middel en geeft  dan ook volledige reiniging.

 

Daarna kan u terug volop schitteren voor Hem die jou zoveel gaf,

want "Zijn Woord is als een lamp voor uw voeten en een licht op uw pad". (Psalm119-105)!

 

 

 

Als u dan uiteindelijk door de smalle deur het Koninkrijk bent binnengekomen valt alle druk van u af,

wat ik zelf heb ervaren is het volgende:* prestatiedruk valt weg, de behoefte om uzelf te meten met anderen, wat een vrijheid!

 

* er komt rust in het hart en in het hoofd, u weet dat u beschermd wordt.

 

* verwachtingen van anderen hoef je niet langer in te lossen, je bent vrij daarin.

 

* je houd zodanig van jezelf dat je je lichaam, je tempel van de Heilige Geest goed verzorgd.

 

* je reinigt je omgeving van alles wat de weg naar God blokkeert, je huis, je kleding, je vrienden...

 

* mensen zijn graag bij je, ze voelen in feite iets mooi maar weten niet goed wat het precies is.

 

* er komt besef van de vergankelijkheid op aarde, materie gaat voorbij maar door Zijn Geest leven wij eeuwig!

 

* ik voel mij compleet en geliefd.

 

* ik heb mijn houvast op een rots en niet langer op drijfzand.

 

* ik ruilde mijn televisie in voor de Bijbel.

 

* ik probeer zoveel mogelijk in de natuur te vertoeven in plaats van kunstmatige ruimtes.

 

* ik weet nu wat goed voor mij is.

 

* alle ketens die mijn vrijheid in de weg stonden worden losgemaakt, want Hij maakt alles recht wat krom is.


* ik ben werkelijk vrij en niet langer een slaaf van wereldse verwachtingen of van anderen.

 

* God zet Zijn volk apart, in feite wil dit zeggen dat we Heilig zijn door Jezus aan te nemen, we vormen samen het Lichaam van Christus en we worden beschermd door God.

 

* ik ben heel blij met mijzelf als kind van God, maar meestal deelt de omgeving niet dezelfde mening, en het is ook niet gemakkelijk voor hun.

 

* ik ben een nieuwe schepping en mijn leven maakte een totale omwenteling, ik ben erg dankbaar.

 

* dagelijks prijs ik God, Hij verdient alle glorie en nu wandel ik samen met Jezus van glorie naar glorie. Amen.

 

* moeten veranderd in misschien, als God er Zijn behagen in vindt.

 

* door inzicht stopt het oordelen, ook discussiëren heeft niet langer zin, wie gevonden heeft hoeft niet verder te  zoeken.

 

* het leven zelf wordt één gebed, onafgebroken.

 

* bij God bestaat geen tijd, alles is NU daarmee zei mijn favoriete evangeliste 'Corrie Ten Boom': "The best is yet to be".

Waarom is het nodig dat we ons zuiveren,

of dat we zelf schitteren als een prachtig licht?

Als een voorbeeld van Hem en naar Zijn wil?

 

 

Wel op een dag en die dag komt er voor ieder mens zal u Hem zien schitteren voor jou,

dan staat u daar voor Hem en als u nog in duisternis leeft op het moment dat je voor Hem komt te staan dan zal je Zijn schittering nauwelijks aan kunnen,

het zal veel te sterk zijn voor jou, dan ziet Hij jou toestand, in de hemel kun je geen ander gezicht opzetten, of gaan doen alsof.

In de hemel is er geen facebook, twitter of Instagram waar we ons anders kunnen voordoen dan wie we in werkelijkheid zijn,

in de hemel werkt alles op geestelijk vlak, je kan het ook de liefde noemen, een zuivere lichtgevende energie, God. 

 

Belangrijk is te beseffen dat waar u zich niet van los maakt hier op deze aarde u dat meeneemt naar de andere zijde en dat wilt u echt niet,

daar voor Hem wilt u schitteren als de duurste geslepen diamant!

 

Zeer belangrijk is dus dat wij hier op aarde gelijk worden aan Hem, Hij die het licht is.

Ga na voor jezelf of je vasthoudt aan onroerende goederen, mensen, dingen, andere bezittingen, materie is niet slecht maar kunt u het ook loslaten?

 

Kunt u ook dierbaren die overleden zijn vrij laten, of blijft u zich eraan vasthechten, ook hier is het belangrijk te weten dat God dat niet wil van ons,

dat wij vasthangen aan levenden of overledenen, omdat wij dan hun vrijheid afnemen,

de enige waar wij moeten aan vasthangen dat is Jezus, Hij draagt alle pijn en leed voor ons!

 

We zijn er om elkaar te bemoedigen, niet om aan elkaar te hangen, te trekken, of te misbruiken.

 

Kunt u reeds geven zonder omzien? Hebt u nog last van hebzucht, wilt u steeds méér of wordt u gelukkiger met minder?

 

Kunt u reeds vergeven, of is er iemand waarvan u denkt deze persoon kan ik niet vergeven?

Dat is mogelijk bij de mens, maar met Jezus in uw hart kan ik u zeggen, dan kan u iedereen vergeven, halleluja.

 

Weet dat als u tegen één iemand wrok koestert u niets van God ontvangt, dit wil u niet, echt niet...

 

Wilt u nog steeds iemand anders zijn of hebt u last van wrok of  haat, leugens?

 

Wilt u voor Hem verschijnen als een prachtig transparant licht? 

 

Op you tube kun je kijken naar een vrouw dat de Heer Jezus ziet verschijnen ja ook dat gebeurt hier op aarde soms,

ook aan een kindje, de filmpjes hebben veel gemeen met elkaar, het licht is zo fel en schitterend dat het hun ogen lijkt te verbranden,

uiteindelijk vallen ze flauw, ik wil u deze opnames laten zien om te tonen hoe Hij schijnt! ziet u zelf maar:

 

- "Woman Sees Jezus Christ in TB Joshua's Church!!!"

- "Jesus is coming soon!!!" Little Girl's Shoking Vision From HEAVEN!

 

Als u Jezus goed leert kennen door aandachtig te lezen in de Bijbel dan kent u de Vader, dit werkt nooit omgekeerd.

 

Jezus zegt, wie Mij kent, kent de Vader!

 

Wilt u op elke vraag een antwoord? Wilt u rust in je hart en je hoofd? Wilt u werkelijk ware kennis in je opnemen?

 

Ga dan naar Jezus toe, Hij wacht ook op u!

 

Dan komt de Geest van God in je wonen en krijg je de gaven van de Heilige Geest, met name:

 

wijsheid,

het ontvangen van kennis,

geloof,

kracht om te genezen,

kracht om wonderen te doen,

boodschappen van God te ontvangen en door te geven,

onderscheid kunnen maken in wat wel of niet van God afkomstig is,

 u ontvangt de tongentaal bij volledige overgave. (dit is de taal tussen God en jezelf).

 

Deze gaven zijn bovennatuurlijk en onverklaarbaar voor de mens en komen dus van God,

men moet ze wel willen ontvangen en er dan ook wijs mee omgaan.

 

Ook die bijzondere kracht die je voelt over jou lichaam is een gave, een cadeau van de Heilige Geest,

de aanwezigheid van God ook wel de zalving genoemd.

 

Deze gaven werden door God gegeven om Zijn gemeente te kunnen dienen en op te bouwen. (1 Kor. 12-7)

 

 

 

In het Woord leest u de kennis die nodig is om volmaaktheid te bereiken op elk moment van jou leven,

ik kan mij niet voorstellen dat iemand, dat er één iemand is dat dit niet wilt.

Of u nu tegenslag hebt, lichamelijk of geestelijk ziek bent, zich eenzaam voelt en dat zijn er spijtig genoeg zovelen,

financiële problemen, depressief zijn, verslaafd zijn... Hij maakt jou hart en geest terug nieuw!!!

Wat uw probleem ook mag zijn! Hij hersteld jou! Hij wast je witter dan wit,

Hij heelt de gebrokene en eenzamen van hart, Hij wordt jou beste Vriend!

 

"Zie Ik maak alles nieuw, een belofte van Jezus die Hij waarmaakt tot aan het einde der tijden"; Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan, geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij. (Openbaring 21:4-5)

 

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is,

van al jullie afgoden. ik zal jullie een NIEUW HART en een NIEUWE GEEST geven,

ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een LEVEND HART voor in de plaats geven.

IK ZAL JULLIE MIJN GEEST GEVEN en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen,

jullie zullen in het land wonen dat ik aan jullie voorouders gegeven heb,

jullie zullen Mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt. (Ezechiel 36:25) 

Jezus zei: ‘De dief (de duivel) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ ( Johannes 10:10)

 

De duivel wil dat je alleen blijft kijken naar de omstandigheden, je tekortkomingen en fouten. Dit is zijn geheim en tactiek.

 

Als hij je focus kan vasthouden op je oude natuur, dan mis je alle zegeningen die God jou wil geven.

 

De sleutel tot Gods zegeningen is: ‘Verheug je steeds  in de HERE, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’ ( Psalm 37:4)

 

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden.’

( Mattheüs 6:33)

 

God zegt:

Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik je geluk voor ogen,

niet je ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’(Jeremia 29:11)

 

Stel jezelf de vraag:

Ben ik op de plaats waar God wil dat ik ben? Als je niet op de juiste plaats bent,

dan verwerpt u  daarmee zelf de gunst en zegen van God in jouw leven.

Het werkt beide kanten op. Maar als je God op de eerste plaats in je leven hebt staan,

dan ben je op de plaats waar je al Zijn zegeningen kan, mag en zal ontvangen.

 

De naam van Jezus doet wonderen.

 

Jij bent deel van Gods gezin. Hij is jouw Vader; jij bent Zijn kind. Het noemen van de naam van jouw Vader doet de vijand verlammen,

beven en sidderen. Door het noemen van Zijn naam liet de farao Gods volk gaan; spleet de Rode Zee;

sloegen de vijanden op de vlucht. Het noemen van de naam van Jezus doet voor Gods kinderen grote wonderen.

 

Jou geld, baan, functie, titels enzovoort kunnen nooit voor elkaar krijgen wat Zijn naam voor elkaar krijgt.

 

Bereidt u voor op jouw lentejaar!

 

Vraag: bent u in staat om goed om te gaan met alle zegeningen die God jou in dit lentejaar wil geven?

God wil jou zo overweldigend zegenen, dat het de aandacht van iedereen om u heen trekt.

Een overweldigende zegen die al jouw verwachtingen te boven gaat.

Bereidt u voor op jouw lentejaar van een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat van Gods overweldigende zegeningen!

Breng jezelf vandaag in de juiste positie door God op de allereerste plaats in uw leven te stellen.

Dit geldt voor elk gebied van uw leven: in uw huwelijk, uw gezin, uw familie, uw vriendschappen, uw werk, uw bezittingen enzovoort.

 

Dan zegt God: ‘Dan zal u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over je zal uitstorten.’ –(Maleachi 3:10)

 

Bij God komen door Jezus kan alleen als u uw persoonlijke vooroordelen en beperkingen hebt overwonnen,

je ego tot bedaren hebt gebracht, wanneer je jezelf nederig opstelt,

(dat betekent dat je beseft dat wat je weet uit de wereld alleen vergankelijk is en dat je dat wil begraven zodat de nieuwe waarheid in jou kan komen).

Uw heden hebt geaccepteerd en iedereen hebt vergeven inclusief jezelf,

want als jij kan vergeven vergeeft God jou;

en pas dan kan de Goddelijke kracht bij je naar binnen en wordt je een compleet nieuwe schepping!

 

 

Bent u klaar voor een intens gebed?
Wilt u eens zien wat dit nu met je ziel en lichaam gaat doen?
Dan neem ik je mee naar onderstaand gebed:

Ga op een stille plaats.

 

Geliefd kind,

 

ik bemoedig jou aan om hier en nu in vertrouwen te bidden.

Je zal hier en nu ontvangen als u dat wilt en als je geloofd in de machtige naam van Jezus,

u moet begrijpen lief kind, God is echt, God is intelligent en God lééft,

Hij zal jou hier en nu vrij maken!

 

Ook wanneer dat onmogelijk voor jou lijkt. Bij God is alles mogelijk.

Hij maakt een weg wanneer er geen meer lijkt te zijn.

Als u zich  met heel uw hart aan Hem geeft kan Hij jou NU aanraken!

 

Dat is Zijn belofte voor jou. Om het even wat u nu doormaakt,

als u nu vertrouwd op Jezus zal u er nu doorheen komen,

door de liefde van God bent u hier aan dit gebed begonnen,

in deze ronde bestaat geen toeval lief kind,

we gaan nu samen in vertrouwen stappen en openen ons voor Zijn genade,

want Zijn genade heelt en maakt jou vrij,

 

geloof nu maar in God en in de verrijzenis van Zijn Zoon Jezus!

Psalm 27v.13:

"want door geloof ziet u de goedheid van de Heer in het land van de levenden!"

 

Ik vraag u God om U te  verbinden met Uw kind

en om met uw Heilige Geest over deze persoon die dit gebed maakt te komen,

kom Vader met Uw hart tot aan het hart van dit kind,

kom Uw kind vullen met Uw zaligheid,

Uw beloften zijn er voor al wie geloofd,

we vertrouwen op U alleen Heer,

we vertrouwen op Uw leiding,

we stappen in geloof en openen ons hart voor U.

 

Vader U bent onze God en ik dank U voor Uw goedheid en Uw liefde die nooit ophoudt,

Uw aanwezige liefde voor ons, vandaag maakt Uw liefde ons vrij, vandaag stappen wij met U in een hoger level,

ik dank U om vandaag Uw goedheid te tonen,

Uw beloftes komen vanaf NU in ons leven,

Wij danken U voor alle geschenken en voor het volmaakte werk van Jezus Christus Uw Zoon aan het kruis,

wij kunnen daardoor Uw zegen en de ware vrijheid ontvangen, wij danken U Vader voor vandaag voor alles wat U doet,

alle kleine en  grote dingen in de Naam van Jezus Uw Zoon,

in vertrouwen en in Uw  liefde openen wij ons hart om U helemaal te ontvangen.

(spreek luidop):


Heilige Geest ik nodig U uit,

vult U mij maar van kop tot teen,

help mij geest van God om te geloven en het goede te doen,

ik verbindt mij met U op dit moment, raak mijn hart aan lieve God,

maak mij helemaal vrij,

heel mij in de naam van Jezus Christus Uw Zoon.

Ik sta open Vader voor wonderen,

ik ben helemaal van U,

ik geef mij over en vertrouw op U,

Ik dank U Vader dat een geloof zelfs zo klein als een mosterdzaadje ooit bergen zal verzetten,

dat mijn geloof voldoende genoeg is voor dit wonder, voor deze verandering in mijn hart en ziel,

ik dank U Vader voor deze ommekeer die U alleen kan brengen in mijn leven,

ik geef U mijn vertrouwen, ik voel Uw goedheid,

ik voel Uw prachtige Liefde en heling nu, dank U Vader voor Uw genade!

In de machtige naam van Jezus Uw Zoon.
AMEN

.

 

 

Jezus houdt van u, hoe weet ik dat? Hij woont in mijn hart en denkt aan jullie, dus eigenlijk zegt Hij mij, zeg het eens de mensen hoeveel Ik van hun houdt,

er is alleen liefde die waarheid is, de rest is misleiding.

Ik begrijp heel goed ook de problemen van verslavingen, het zijn de snelste manieren om even de wereld te vergeten, de problemen te ontlopen, problemen die er niet hoeven te zijn.

Ik begrijp hoe oorlog ontstaat, dat komt voort uit hebzucht, terwijl God ons zegt, elke voet die u neerzet op aarde, waar u ook loopt, de grond onder uw voeten is van u!

De aarde is van iedereen! Ik begrijp depressies en angsten door een te kort aan kennis, zelfliefde...

Maar de wereld, het wereldse is niet van God, dat komt door goddeloze mensen, mensen zonder een warm en geliefd hart, dus van God los.

Zelfs een oorlog , daar heeft men nog niet het verstand voor dit met manieren en zonder wapens op te lossen.

Zo ver staat het in de wereld, maar de wereld bij God daar is ware liefde, daar... iemand met de liefde van Jezus,

gaat nooit zo te werk, daarom is Jezus hier  zo nodig, en dat mensen hun hart geven opdat ze kunnen aangeraakt worden,

en dagelijks praten met God, probeer het uit, wat hebt u te verliezen?

 

"Vader, vergeef mij dat ik U zo lang heb weggeduwd,

reinig mijn hart van alles wat niet van U komt in JEZUS naam, dank U Vader. ,

Mag ik nu JEZUS ontvangen in mijn hart Heer,

kom met Uw heilige geest. Vul mij van kop tot teen met Uw waarheid. In Jezus Naam,

bedankt dat ik nu terug thuis ben.

 

 Als u hebt gebeden in geloof en waarheid zal u ervaren:

u bent geliefd!!!

Heidi

 

 

 

 

 

Deze website is gemaakt door vrijwillige giften ter opbouw van het Koninkrijk van God,

 wilt u meewerken dit ware nieuws te verspreiden en ook zodat deze website zou kunnen blijven bestaan,

of om flyers te laten maken; of  voor het drukken van mijn boek,

"GODS BELOFTE" IN september 2023, dan ben ik u erg dankbaar om wat u in uw hart voelt om te doneren,

God werkt gratis. 

Alleen deze website en het drukwerk zijn niet gratis.

Erg dankbaar!

GODS BELOFTE BE13 0635 3684 6939

 

Hieronder plaats ik video's die zeer interessant zijn.

Er komen er wekelijks bij. We werken aan bijbelstudie's & podcasts.

Reactie plaatsen

Reacties

Doris Basten
2 jaar geleden

Beste Heidi , ik dank je voor het gebed dat wij samen gebeden hebben, als ik aan het werk was in de Sue Ryder .
Ik heb al veel aan je gedacht , en de worden die je mij toespraak.
Je bent een bijzonder iemand , en wij komen elkaar zeker nog tegen.
Lgr. Doris